“УПРАВЛІННЯ” Й “УТРИМАННЯ” СТОСОВНО ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ І ПІЛЬГ

26 лютого 2019

0

Останнім часом через систему місцевих органів соціального захисту населення були поширені листи, в яких від ОСББ вимагалося “перейменувати” внески з утриманнябагатоквартирного будинку на внески на управління ним. Цього разу об’єднанням уже прямо погрожували тим, що без “перейменування” внесків пільговикам і отримувачам житлових субсидій в будинках ОСББ пільги й субсидії нібито не будуть нараховуватися і виплачуватися.

Раніше ми вже писали про питання внесків на утримання і “внесків на управління” – в контексті правового статусу ОСББ. Тож зараз дуже коротко – у порядку доповнення до раніше викладеного – зупинимося на питаннях “управління” і “утримання” саме в контексті соціального захисту населення.

Порядок призначення житлових субсидій визначається відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

Абзаци з п’ятого по восьмий пункту 1 Положення встановлюють, що воно визначає, зокрема, умови призначення та порядок надання:

щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі – об’єднання), а саме:

– витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокремаприбирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

– витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майнабагатоквартирного будинку;

– поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

Отже, тут витрати на утримання прямо названо частиною витрат на управління багатоквартирним будинком. І тому житлова субсидія надається на витрати з утримання (частину) остільки ж, оскільки вона надається на витрати з управління (ціле). Власне, у Положенні витрати на управління, на які поширюється житлова субсидія в ОСББ, фактично зведені до витрат на утримання будинку.

Якщо говорити про склад витрат із утримання, визначений у Положенні, то слід звернути увагу на слово “зокрема”, вжите в абзаці шостому пункту 1. Вжитий зворот означає, що наведений у цьому абзаці перелік складових з утримання не є вичерпним. Тож Положення не передбачає обмежень щодо того, які витрати загальним зборам брати до уваги при розрахунку внеску на утримання будинку, і які, відповідно, відшкодовуються співвласнику у вигляді субсидії.

Стосовно виплати пільг у будинках ОСББ абзац другий пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, передбачає:

Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.

Отже, передбачено поширення пільг і на внески на утримання. При цьому єдиним обмеженням названо державні соціальні нормативи, а питання складу витрат згадане Положення взагалі не торкається – на відміну від Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Більше того, якщо Положення про порядок призначення житлових субсидій обмежує витрати науправління, на які надається субсидія в ОСББ, витратами з утримання, то в Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, такого обмеження не передбачено. Фактично, це дозволяє для цілей надання пільг брати до уваги всі витрати з управління – включаючи внески до ремонтного і резервного фондів. Адже єдиним обмеженням є, як уже згадувалося, лише розмір державних соціальних нормативів. Такі нормативи встановлено підпунктом 9 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409.

Важливо відзначити, що жодне зі згаданих вище положень не містить ні вимоги, ні процедури верифікації внесків в ОСББ. І не може містити, бо складання кошторису, визначення переліку, розміру та порядку сплати внесків і платежів, контроль ревізійною комісією діяльності правління, то є внутрішня діяльність конкретного ОСББ. Відповідно, вимоги (якщо такі трапляються) органів соціального захисту населення надавати їм кошториси, розрахунки внесків, протоколи загальних зборів тощо є неправомірними.

Єдиний обов’язок, який має ОСББ в процедурі соціального захисту – надати інформацію про витрати отримувача соціальної допомоги та про розмір внесків, які затверджено загальним зборами.

Витрати співвласника – це розмір зобов’язання співвласника по сплаті внесків в ОСББ. Перелік, розмір, порядок сплати внесків затверджують загальні збори ОСББ. І ніхто ззовні жодними приписами не може змінити перелік, розмір і порядок сплати внесків окремого об’єднання, бо то є компетенція загальних зборів саме цього ОСББ.

Саме з огляду на повагу до волі співвласників, з метою прозорості процедур призначення і виплати соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення застосовуються соціальні стандарти, які встановлюють граничні норми і нормативи споживання, в т.ч. витрат на управління багатоквартирним будинком, незалежно від того, яку форму управління спільно обрали співвласники.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ОСББ ПРО НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ У ГРОШОВІЙ ФОРМІ: ПІЛЬГИ

Пільги по-новому
20 травня 2019
  Кабінет Міністрів України своєю постановою від 17 квітня 2019 р. № 373
 затвердив Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок), а також вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій
 і деяких своїх постанов. Домисли, а часом і відверта дезінформація, щодо постанови вже встигли викликати ажіотаж серед ОСББ.
У цій статті розглянемо, що ж у дійсності змінилося в порядку надання пільг. Спершу – коротко про найважливіше: новий порядок надання пільг діятиме з 1 жовтня 2019 року. До того часу діє чинний порядок.
Для пільговиків важливе таке:
1.    Порядок передбачатиме дві форми виплати пільг: “безготівкову” або “готівкову”.
2.    “Безготівкова” форма передбачатиме, що живих коштів пільговик не отримає, а всю суму пільги Ощадбанк без його відома перераховуватиме виконавцям комунальних послуг, які стоять на початку “черги” визначеної п.12 Порядку.
3.    “Готівкова” форма виплати передбачатиме, що пільговик отримуватиме живі гроші на свій рахунок. Для цього пільговик повинен відкрити рахунок в Ощадбанку та подати відповідну заяву в орган соціального захисту населення.
4.    Саме “готівкова” форма виплати пільг гарантує вчасне отримання пільг пільговиками в будинках ОСББ, які є колективними споживачами комунальних послуг чи забезпечують потребу в них шляхом самозабезпечення (наприклад, мають дахові котельні).
ОСББ слід ще звернути увагу на таке:
1.   
Порядок у дійсності не передбачає необхідності укладання договору ОСББ з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
2.    У Порядок були закладені норми, які завідомо суперечать законам та є незастосовними і невиконуваними для ОСББ. Тож правлінню ОСББ необхідно керуватись законом, а не підзаконним актом – постановою Кабміну, і пам’ятати, що в ОСББ відсутні правові підстави для укладання договорів із Ощадбанком, коли йдеться про пільги або житлові субсидії.
Далі – про все докладно.
  Відколи зміни?
Перше, що треба знати про новий Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, це те, що він застосовується з 1 жовтня 2019 року.
Новий Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі застосовується з 1 жовтня 2019 року.
До того діє старий механізм виплати, передбачений абз. 2 і 3 п.10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
 та абз. 9 і 10 п.8 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
Тобто, до 1 жовтня 2019 року:
1.    ОСББ нараховують та виставляють до сплати пільговику 100% внесків;
2.    Органи соціального захисту населення самостійно розраховують суму пільги, належної пільговику;
3.    Органи соціального захисту населення перераховують суми нарахованих пільг на поточний рахунок ОСББ (в будь-якому банку, де в ОСББ відкрито поточний рахунок), одночасно надаючи ОСББ списки одержувачів пільг, у яких обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові одержувача, номер особового рахунка, сума фактично оплачених пільг та житлових субсидій;
4.    Кошти, які надійшли на рахунок ОСББ від органів соцзахисту, зараховуються ОСББ як сплата відповідних внесків одержувачами пільг;
5.    У разі зміни розміру внесків ОСББ подає до 3 числа наступного місяця органу соцзахисту інформацію про новий розмір таких внесків.
  “Готівкова” і “безготівкова” форми виплати пільг
Новий порядок, що застосовуватиметься з 1 жовтня 2019 року, передбачає два варіанти виплати пільг у грошовій формі:
    “у грошовій безготівковій формі”,
    “у готівковій формі”.
Виплата пільг “у грошовій безготівковій формі” передбачена як варіант за замовчуванням. Така виплата насправді передбачає, що пільговики живих грошей ні готівкою, ні на власний рахунок (картку) не отримають. Натомість Мінсоцполітики переказуватиме на свій власний рахунок в Ощадбанку суми належних пільговикам пільг. А далі виконавці комунальних послуг, ЖБК і ОСББ, які уклали з Ощадбанком відповідні договори, подаватимуть Ощадбанку з використанням кваліфікованого електронного підпису “реєстри нарахованих сум платежів пільговикам” (“реєстри пільговиків разом з даними про облікові записи пільговиків, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком
”).
На підставі отриманих реєстрів Ощадбанк виплачує виконавцям, ЖБК і ОСББ заявлені ними суми (в межах наявних коштів на рахунку Мінсоцполітики), у такій черговості: “постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком
, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку”.
Добра новина для ОСББ полягає в тому, що, як видно із наведених вище цитат, “безготівкова” форма виплати пільг взагалі не застосовується до витрат на управління (у т.ч. внесків на утримання
) багатоквартирним будинком в ОСББ. Витрати на управління не повинні зазначатися у “реєстрах нарахованих сум платежів пільговикам”, і витрати на управління в ОСББ відсутні в переліку-послідовності виплат Ощадбанком.
Безготівкова” форма виплати пільг взагалі не застосовується до витрат на управління (у т.ч. внесків на утримання) багатоквартирним будинком в ОСББ.
Погана новина полягає в тому, що для тих ОСББ, що виступають колективними споживачами комунальних послуг чи задовольняють потребу в них шляхом самозабезпечення (наприклад, мають власні котельні), “безготівкова” форма таки передбачена.
Але ще одна добра новина полягає в тому, що, по-перше, примусово “загнати” ОСББ в схему “безготівкової” виплати пільг неможливо, а по-друге – пільговик за заявою має право обрати “готівкову” форму виплати.
Пільговик за заявою має право обрати готівкову форму виплати пільг замість “безготівкової”.
Виплата пільг “у готівковій формі” передбачена як варіант за вибором пільговика. Для нього така виплата є максимально простою і прозорою: сума пільги виплачується живими грошима на рахунок пільговика в банку. Щоправда, банком має бути Ощадбанк, а сам пільговик не повинен мати заборгованості за внесками в ОСББ та платою за комунальні послуги на суму більш, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це становить 340 грн.).
Для виплати пільг у готівковій формі пільговик повинен подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення, зазначивши в ній реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ “Ощадбанк”. В такому разі виплата пільги здійснюється у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви.
За заявою пільговика виплата пільги може здійснюватися у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, у якій зазначаються реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ “Ощадбанк”.
Інформування органів соцзахисту
За новим Порядком, із 1 жовтня 2019 року ОСББ для розрахунку розміру пільги повинні до 15 числа кожного місяця надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про зміну
 внесків, платежів об’єднанню. У цьому немає нічого принципово нового чи надзвичайного.
Але, крім того, п.7 зазначеного Порядку передбачає, що “управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг надають щомісяця до 27 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.”
Практичне виконання ОСББ цієї норми, на нашу думку, можливе лише за умови отримання від органів соціального захисту населення відповідних запитів із поіменним зазначенням пільговиків, щодо яких запитується інформація, оскільки ОСББ не зобов’язані (і в умовах дії нових правил – не можуть) забезпечити окремий облік пільговиків, ще й у розрізі різних форм виплати пільг.
Шантаж “несплатою”
Пункт 9 Порядку передбачає, що “якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.
Це положення виглядає як неприхований шантаж для тих ОСББ (і, можливо, виконавців комунальних послуг і управителів), які “наважаться” не укладати договору з Ощадбанком. Саме спекулюючи на цій нормі (і перетлумачуючи її на свій лад), багато хто зараз намагається переконати ОСББ в необхідності й неминучості укладання договору з Ощадбанком.
Втім, по-перше, договір укладається для перерахування
 сум пільг в рамках схеми їх “безготівкової” виплати. Вище ми вже звертали увагу на те, що застосування цієї схеми не передбачено для виплати пільг на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком в ОСББ. Тобто, в дійсності навіть сам Порядок не передбачає необхідності укладання договору з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
Порядок не передбачає необхідності укладання договору з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
По-друге, згадана норма не звільняє (і не може звільнити) пільговика від обов’язку сплачувати внески в ОСББ.
По-третє – і це головне, – наведена норма є юридично нікчемною. Адже обов’язок співвласника сплачувати внески в ОСББ і право ОСББ вимагати від нього сплати таких внесків ґрунтуються на положеннях ст.ст. 2, 10, 15-17, 20 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Підзаконний нормативно-правовий акт, яким є постанова Кабінету Міністрів України, не може змінити порядку нарахування і сплати внесків, прав і обов’язків співвласників і ОСББ, встановлених законом.
Висновки: що робити ОСББ
1.    Наразі продовжувати працювати, як і раніше: нараховувати та виставляти до сплати пільговику 100% внесків, приймати на власний поточний рахунок від органів соцзахисту суми за пільговиків разом з відповідними списками (див. початок цієї статті).
2.    Уже зараз попередити пільговиків про зміну порядку виплати пільг із 1 жовтня 2019 року. Запропонувати їм подати до органів соціального захисту населення відповідні заяви про виплату пільг у готівковій формі. Зразки можна завантажити тут.
3.    Зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Про обмеження руху легкових автомобілів по прибудинковій дорозі

У нашому дворі є неодноразові випадки як по прибудинковій дорозі деякі неадекватні водії міста влаштовують перегони по обминанню проїзду перехрестя зі світлофорами на вул. Р.Скалецького і князів Коріатовичів. Такі гонки створюють загрозу життю мешканців будинку, інших людей,і особливу загрозу складають для дітей.  Представників об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку “САДКИ.” від 10.05.2019 (протокол №4) прийнято рішення:

З метою виключення загрози життю мешканців будинку, інших людей, і особливо дітей,  встановити на прибудинковій дорозі між 2 та і 3 під’їздами дві спеціальні напівсфери для обмеження наскрізного проїзду легковими автомобілям, створити умови для заїзду легкових автомобілів до 1 і 2 під’їздів зі сторони вул. князів Коріатовичів, до 3 і 4 під’їздів зі сторони вул. Р. Скалецького. Для проїзду вантажних, спеціальних та інших великовантажних автомобілів напівсфери перешкод не створюють.

З метою створення зручних умов набору питної води встановити на площадку біля автомату питної води (4 під’їзд) регулюємий блокатор руху транспортних засобів.

Правління ОСББ “САДКИ.”